Baetsen Deelnemingen BV gecertificeerd voor trede 2 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Baetsen Deelnemingen BV gecertificeerd voor trede 2 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Baetsen Deelnemingen BV heeft Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Baetsen Deelnemingen BV biedt oplossingen op het gebied van afvalverwerking en recycling, transport, kraanverhuur, containers, bouwstoffen, grond- en sloopwerken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Baetsen. Zij werken met oog en hart voor hun klant en hun omgeving.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Baetsen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
29 january 2018