Stichting Kringloopwinkel Helmond ontvangt keurmerk voor socialer ondernemen PSO Trede 3

Stichting Kringloopwinkel Helmond ontvangt keurmerk voor socialer ondernemen PSO Trede 3

Kringloopwinkel Helmond is opgericht in 1987 met een vijfkoppig bestuur aan het roer. Kringloopwinkel Helmond hecht al sinds zijn oprichting veel waarde aan het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inzet en het inclusieve werkgeverschap van Kringloopwinkel Helmond is vanaf 1 december 2017 opnieuw beloond met een PSO-certificering.

Op vrijdag 26 januari is het PSO-certificaat trede 3 uitgereikt aan Kringloopwinkel Helmond uit handen van wethouder dhr. van Bree van sociale zaken.  

De Prestatieladder Socialer Ondernemen wil het sociale gezicht van organisaties meer zichtbaar maken. Het meetinstrument is ontwikkeld door TNO, in nauwe samenwerking met werkgevers en sociale werkgelegenheidsbedrijven. De Helmondse Kringloopwinkel richt zich op product- en materiaalhergebruik en zet daarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Geert van Maurik, voorzitter van Stichting Kringloopwinkel Helmond: "Een van onze doelstellingen is het creëren van werkgelegenheid, werkervaring en leermogelijkheden voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een gemoedelijk werkklimaat." Samen met het regionale werkbedrijf Senzer biedt de kringloopwinkel jaarlijks zo'n 90 kans trajecten, werk-, werkervarings- en stageplekken aan mensen met een (arbeids-)beperking, vrijwilligers, studerende jongeren en ook burgers met een taakstraf. Van Maurik: "Het keurmerk is een mooie erkenning voor de manier waarop we invulling geven aan duurzaam ondernemen. Ons motto is dan ook: Een nieuwe kans voor mens en goed," Met de inzet van al onze medewerkers en de Helmondse burger halen we een milieurendement van 92%.

Bovengemiddelde sociale prestatie

Stichting Kringloopwinkel Helmond is gecertificeerd op het hoogste niveau, trede 3. Dit is voor organisaties met bovengemiddelde sociale prestaties: minimaal 6.8% van het personeelsbestand moet afkomstig zijn uit kwetsbare groepen. Met 41.1% zit Kringloopwinkel Helmond daar ruim boven. De medewerkers zijn werkzaam in het herstelatelier, -waar gesorteerd, gemonteerd, gerepareerd en gedemonteerd wordt,- in de winkel, het magazijn, bij de ophaal- en wegbrengdiensten van de Kringloop en bij het leegmaken en schoon opleveren van huizen en kantoren.

Deel dit bericht:  
5 february 2018