Orly & Endevoets Groep hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en toont dit aan met trede 2 op het PSO-keurmerk

Orly & Endevoets Groep hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en toont dit aan met trede 2 op het PSO-keurmerk

Sinds 1 november 2017 is de Orly & Endevoets groep gecertificeerd op trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Door middel van een onafhankelijke audit is aangetoond dat zij bovengemiddeld bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Orly & Endevoets Groep zorgt voor een positieve vicieuze cirkel, door social return in te bedden binnen hun organisatie. Binnen de Orly & Endevoets Groep zijn verschillende mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen intern op te leiden, zeer gedegen te begeleiden op de werkvloer en voortdurend bij te sturen, garanderen zij kwaliteit, terwijl zij deze groep mensen tegelijkertijd meer zekerheid bieden voor de toekomst. Daarnaast huurt de Orly & Endevoets groep regelmatig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in op projectbasis.

 

Deel dit bericht:  
13 february 2018