Hacron Groen gecertificeerd op hoogst haalbare trede PSO-keurmerk

Hacron Groen gecertificeerd op hoogst haalbare trede PSO-keurmerk

Hacron wil de Achterhoek een beetje mooier maken; groener, schoner én sociaal mooier. Dit doet zij door als team aan de slag te gaan. Het team van Hacron Groen bestaat uit een mix van reguliere medewerkers en medewerkers met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Samen realiseren zij een perfecte dienstverlening bij hun opdrachtgevers.

De opdrachtgevers van Hacron zijn stuk voor stuk organisaties die sociaal willen ondernemen, die de meerwaarde zien in het ondernemen met winst voor iedereen; voor mens en maatschappij. Organisaties die meerwaarde zien in het laten participeren van mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt.

Door deze inzet voor sociaal ondernemen is Hacron Groen sinds 1 december 2013 gecertificeerd op trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. In november 2017 heeft de audit plaatsgevonden en op basis van de uitkomsten behoudt Hacron Groen het keurmerk.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Niveaus PSO-prestatieladder De PSO is ingericht als (prestatie)laddersysteem: van Aspirant-status tot PSO-Trede 3. De Aspirant-status betekent dat er voldaan wordt aan zelfinzicht op het huidige niveau en dat de organisatie op bestuurlijk niveau of directieniveau de intentie heeft vastgelegd om binnen twee jaar toe te groeien naar een niveau op de PSO-prestatieladder. Een trede-niveau geeft aan dat u meer dan gemiddeld socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. Een organisatie kan altijd instappen op een trede-niveau.

Deel dit bericht:  
13 february 2018