Archipel scoort bovengemiddeld op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Archipel scoort bovengemiddeld op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Archipel is al jaren een bekende organisatie op het gebied van verzorging en verpleging, in Eindhoven en omgeving. Zij verlenen hun diensten niet alleen op hun eigen locaties, maar ook bij cliënten thuis. Op deze manier bieden zij voor iedereen die in meer of mindere mate zorg nodig heeft het ideale pakket.

Speciaal voor het bijzondere

‘Speciaal voor het bijzondere’ is een van de drie zinnen waaruit de missie van Archipel bestaat. De gespecialiseerde zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. Speciaal niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor talenten en ontwikkeling of juist voor beperkingen is waar Archipel voor staat.

Door te werken vanuit dit oogpunt heeft Archipel sinds 1 januari 2018 trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Wat is de PSO?

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Deel dit bericht:  
14 february 2018