Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Werkplein Fivelingo behaalt als eerste organisatie in Noord-Nederland trede 3|30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Werkplein Fivelingo voert de Participatiewet en de wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Zij hebben drie locaties in Appingedam en Delfzijl. De inzet van Werkplein Fivelingo om werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu beloond met het behalen van trede 3|30+ op het PSO-keurmerk. Zij zijn de eerste in Noord-Nederland die zo hoog scoort op het PSO-keurmerk

Het Dagelijks Bestuur van Werkplein Fivelingo, bestaande uit de wethouders Meindert Joostens, Annalies Usmany en Bé Schollema,  kregen op 21 februari jl. het PSO-certificaat uitgereikt uit handen van Marian Knuijsting, mede-initiatiefnemer PSO & bestuurder PSO-Nederland

Meindert Joostens, voorzitter Werkplein Fivelingo “Als organisatie voor Werk, Inkomen en Participatie zijn wij er trots op dit certificaat (PSO-30+) als eerste in Noord-Nederland te hebben behaald. Behalve dat wij ons hiermee bij aanbestedingen kunnen profileren, vervullen wij hiermee ook een voorbeeldrol voor sociale ondernemingen in de regio. Wij hopen dat we veel bedrijven hiermee enthousiasmeren.”


Realiseren van werk

Werkplein Fivelingo zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en helpt iedereen die kan werken met het vinden van werk of een opleiding. Dit doen zij door het realiseren van (aangepast) werk binnen en buiten hun bedrijf en het aanbieden van vacatures, opleidingstrajecten, workshops en trainingen. Om dit te bereiken werkt Werkplein Fivelingo samen met werkgevers, sectorale organisaties en onderwijsinstellingen die kansen bieden aan werkzoekenden. Daarnaast bieden zij inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen.

In Appingedam faciliteert Werkplein Fivelingo opleidingsplekken, werkveiligheid en een zinvolle dagbesteding aan ongeveer 450 mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Zij voert opdrachten uit voor overheden, bedrijven en particulieren in de regio, zoals groenonderhoud, wasservice en assemblagewerkzaamheden.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Niet alleen door in eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Werkplein Fivelingo  kiest er bewust voor producten en diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
22 february 2018