deBesteEHBOdoos toont aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen door het behalen van trede 3|30+ op het PSO-keurmerk

deBesteEHBOdoos toont aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen door het behalen van trede 3|30+ op het PSO-keurmerk

Op 23 februari hebben Hanne Overbeek, directeur van Locus, en Rutger ter Weele van PSO Nederland het PSO-certificaat trede 3|30+ uitgereikt aan Bob Koolsteeg, directeur van deBesteEHBOdoos. Door middel van dit certificaat wordt zichtbaar gemaakt dat deBesteEHBOdoos een organisatie is waarin minimaal 30% van het personeel bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prestatie om trots op te zijn!

DeBesteEHBOdoos is meer dan 10 jaar geleden ontstaan uit een initiatief van de Sociale Werkvoorziening. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit dan ook in de genen van DeBesteEHBOdoos.

DeBesteEHBOdoos verkoopt en onderhoudt BHV verbanddozen en AED’s op MVO wijze. Dit houdt in dat het grootste gedeelte van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Zij voeren alle voorkomende werkzaamheden binnen het bedrijf uit. Van logistiek tot ICT en van administratie tot verkoop, dit doen de medewerkers allemaal onder minimale begeleiding.

DeBesteEHBOdoos maakt een bewuste keuze op basis van mens en milieu, voor de producten en diensten die zij aanbieden. Zij ontzorgen en streven naar een verbeterde veiligheid bij hun klanten.

Bijdragen aan een socialere maatschappij

PSO-gecertificeerde organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere maatschappij. Dit wordt in toenemende mate gewaardeerd door klanten, stakeholders, opdrachtgevers, vakorganisaties, brancheverenigingen, medewerkers en investeerders.

Op basis van de nieuwe Aanbestedingswet (Abw) van 1 juli 2016 wordt het aanbestedende diensten  mogelijk gemaakt om aanbestedingsprocedures voor te behouden aan ‘sociale’ bedrijven die aan het 30%+ criterium voldoen (art 2.82 Abw).

Hanne Overbeek, directeur van Locus: "Ik wil zowel onze aanbestedende partners als deelnemende bedrijven stimuleren om eens naar dit instrument te kijken en gebruik te maken van de mogelijkheden die dit instrument biedt".

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social Return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
1 march 2018