Impreso BV gecertificeerd op Trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Impreso BV gecertificeerd op Trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Drukkerij Impreso BV geeft op kleurrijke wijze vorm aan een bijzonder vak. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is waar, naast dienstverlening, veel aandacht naar uitgaat. Sinds oktober 2017 is Impreso BV gecertificeerd op Trede 3 op het PSO-keurmerk

Landelijk keurmerk voor inclusief werkgeverschap

Het behalen van PSO-keurmerk Trede 3 betekent dat Impreso BV op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO-keurmerk maakt de sociale prestaties van Impreso BV zichtbaar en stimuleert ook andere organisaties om op een duurzame wijze socialer te ondernemen. Een organisatie kan ook groeien op de PSO-prestatieladder door socialer in te kopen bij andere PSO gecertificeerde organisaties.


PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

De PSO heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. 


 PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde Trede kan over het algemeen, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Deze invulling kan uiteraard afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Deel dit bericht:  
5 march 2018