PSO-Handleiding 1.6. per 1 april 2018

PSO-Handleiding 1.6. per 1 april 2018

PSO-Handleiding 1.6. per 1 april 2018


Van PSO-Handleiding is een herziene versie beschikbaar. De Handleiding versie 1.6 is van toepassing vanaf 1 april 2018. Klik hier voor een download van de herziene versie PSO-Handleiding 1.6.

De belangrijkste wijzigingen zijn het gelijkstellen van NUG-gers die door de gemeente worden voorgedragen voor de invulling van SROI én statushouders met de doelgroep Participatiewet/WWB//IOAW/IOAZ. Overige wijzigingen betreffen redactionele verbeteringen en/of onjuiste interne verwijzingen. De belangrijkste wijzigingen staan in een overzicht vermeld in bijlage 9 van de PSO-Handleiding.

Deel dit bericht:  
6 march 2018