Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Eerste Kamer over contouren loondispensatie

De staatssecretaris heeft gezien en begrepen dat er bij veel mensen vragen en ook zorgen zijn over de in het Regeerakkoord genoemde maatregel om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Ze constateert ook dat er beelden zijn ontstaan die niet kloppen. Zo bestaat de zorg dat mensen die werken met loondispensatie “teruggaan naar de bijstand” en dat er structureel 500 miljoen euro wordt bezuinigd op mensen met een arbeidsbeperking. 

In de brief aan de Eerste Kamer (pdf, 77 kB) schetst de staatssecretaris alvast de kaders waarbinnen loondispensatie binnen de Participatiewet wordt uitgewerkt.  Zij koerst erop de systematiek zo uit te werken dat mensen die vanuit de uitkering met loondispensatie gaan werken een loonaanvulling krijgen die voldoet aan twee uitgangspunten.

1. Het inkomen van deze mensen hoger uitkomt dan het voor hen geldende sociaal minimum. Mensen gaan dus niet werken op bijstandsniveau. Als mensen gaan werken, en als mensen méér gaan werken, wil zij dat ze er echt op vooruit gaan.
2. Verder vindt zij het belangrijk dat hun inkomen gaat naar een niveau conform het minimumloon, naar rato van het aantal uren dat zij werken.

Dit alles dient uiteraard te passen binnen de financiële kaders van het Regeerakkoord. De uit te werken regeling geldt bovendien voor mensen met een nieuwe arbeidsrelatie, dus niet voor reeds bestaande arbeidsrelaties. 

Bron: www.samenvoordeklant.nl

Deel dit bericht:  
12 march 2018