De Haagse Milieu Services (HMS) is koploper op het gebied van socialer ondernemen

De Haagse Milieu Services (HMS) is koploper op het gebied van socialer ondernemen

De Haagse Milieu Services is al geruime tijd partner van de gemeente Den Haag. Hun primaire business is het inzamelen van de verschillende afvalstromen voor particulieren. Dit doen zij in opdracht van de gemeente Den Haag. Zij zorgen voor een opgeruimde stad met respect voor mens en milieu en doen graag een stap meer dan van ze verwacht wordt. Daarnaast werken zij aan vernieuwende en duurzame oplossingen voor een betere leefomgeving. Ook maatschappelijk ondernemen vindt de Haagse Milieu Services hierin erg belangrijk.

De Haagse Milieu Services heeft 1 maart 2018 Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door de gecertificeerde instelling KIWA blijkt dat HMS bovengemiddeld scoort aan de landelijke norm van PSO-Nederland op het gebied van socialer ondernemen en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wettenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent 4 presentatieniveaus: de aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. De Haagse Milieu Services is bij de eerste onafhankelijke toetsing ingestroomd in Trede 3. Dat betekent dat zij tot de koplopers behoren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij de Haagse Milieu Services nu direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Het doel van PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet HMS door werkplekken te faciliteren en zij hebben een functie gecreëerd die voorheen niet binnen HMS bestond.

Deel dit bericht:  
29 march 2018