Wij feliciteren Saver N.V. met Trede 2 op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Wij feliciteren Saver N.V. met Trede 2 op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Het regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver voert sinds 1999 diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. De hoofdvestiging staat in Roosendaal. De organisatie telt ca. 135 vaste medewerkers en daarnaast zetten zij dagelijks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in.

Landelijk keurmerk voor inclusief werkgeverschap

Het behalen van Trede 2 betekent dat de Saver N.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO-keurmerk maakt de sociale prestaties van een organisatie zichtbaar en stimuleert zij ook andere organisaties om op een duurzame wijze socialer te ondernemen. Een organisatie kan ook groeien op de PSO-prestatieladder door socialer in te kopen bij andere PSO gecertificeerde organisaties.

PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

De PSO heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. 

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde Trede kan over het algemeen, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Deze invulling kan uiteraard afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Deel dit bericht:  
29 march 2018