Mulder Vastgoedonderhoud ontvangt als derde organisatie in de bouwbranche in Almelo het PSO certificaat voor socialer ondernemen.

Mulder Vastgoedonderhoud ontvangt als derde organisatie in de bouwbranche in Almelo het PSO certificaat voor socialer ondernemen.

Mulder Vastgoedonderhoud heeft als derde organisatie in de bouwbranche in Almelo een trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van onderzoeksinstituut TNO. Dat betekent een onafhankelijke erkenning voor de inspanningen om binnen haar eigen organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en dit richting opdrachtnemers te stimuleren.

Mulder krijgt de erkenning vanwege de aandacht voor haar medewerkers met een kwetsbare arbeidspositie. Zij heeft met succes aangetoond dat investeren in mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt voor beide partijen positief uitpakt.



Uitreiking

Op 12 april ontving directeur Maurits Jansen het PSO-certificaat uit handen van wethouder Javier Cornelissen. Ook Anneke Scheurink van Extend was aanwezig om Mulder te feliciteren met een PSO taart. Maurits Jansen: “Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt zijn wij reeds in 2015 tot de conclusie gekomen dat via mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt ons personeelsbestand kunnen verjongen, én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen tonen. We zijn toen met Extend het PSO traject gestart en we zijn erg blij dat wij dit nu met dit certificaat kunnen bekronen.”



Over de PSO

Met de PSO maakt TNO de mate van sociaal ondernemen objectief meetbaar en zichtbaar. Het is dé landelijke norm voor sociaal ondernemen. Er zijn vier prestatieniveaus: de aspirant-status, trede 1, trede 2 en trede 3. De aspirant-status geeft aan dat een organisatie is gestart met sociaal ondernemen. De eerste twee treden krijgt een organisatie als die – vergeleken met organisaties in dezelfde grootteklasse - meer dan gemiddeld tot ruim bovengemiddeld presteert. Trede 3 betekent dat een organisatie koploper is in haar grootteklasse.

Het gaat niet alleen om het aantal aan het werk geholpen mensen. De PSO stelt ook kwalitatieve eisen, zoals passend werk, integratie, goede begeleiding en stimuleren van ontwikkeling.

Deel dit bericht:  
16 april 2018