Werkgever gemeente Rijssen-Holten PSO-gecertificeerd

Werkgever gemeente Rijssen-Holten PSO-gecertificeerd

De gemeente Rijssen-Holten heeft de hoogste trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Dat betekent een onafhankelijke erkenning voor de inspanningen om binnen haar eigen organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en deze richting opdrachtnemers te stimuleren. 

De gemeente Rijssen-Holten voelt zich verantwoordelijk voor participatie van haar inwoners. Juist voor hen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, is het bieden van betaald werk en de hulp in de zoektocht naar werk een belangrijk aspect. De gemeente Rijssen-Holten trekt hierin samen op met het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Op 17 mei 2018 ontving de gemeente Rijssen-Holten van erkend PSO-adviseur Extend het keurmerk. Deze werd op ludieke wijze aangeboden via Zeearend Harley. De gemeente heeft als werkgever maar liefst 71 mensen uit de PSO-doelgroep aan het werk in de interne organisatie (sporthallen, kinderboerderij, catering, werf en groenvoorziening). Dit heeft geresulteerd in een PSO score van 17,1%. Erkend PSO-adviseur Extend vindt vooral de directe sociale bijdrage (15,7%) van de gemeente Rijssen-Holten noemenswaardig.

In 2014 is er bewust voor gekozen de buitendienstruimte in te richten als ontwikkelorganisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is daarbij gekozen voor integratie van de buitendienst medewerkers met werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Veel aandacht is en wordt besteed aan integratie, training en coaching. Met deze PSO certificering is nu bekrachtigd dat de gemeente dit op een kwalitatief goede manier doet.

“Als we van het bedrijfsleven verwachten dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden voor ontwikkeling en betaald werk, dan is het niet meer dan normaal dat de gemeente als werkgever hierin ook zijn verantwoordelijkheid neemt en het goede voorbeeld geeft,” aldus wethouder Bert Tijhof.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter deze Tredebenadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO Prestatieladder. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. De gemeente Rijssen-Holten heeft Trede 3 behaald. Dat houdt in dat de gemeente als werkgever op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen.

Deel dit bericht:  
18 may 2018