Hoogste trede PSO Keurmerk voor VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Hoogste trede PSO Keurmerk voor VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft het Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificaat behaald. We zijn gecertificeerd op trede 3, de hoogst mogelijke trede. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zijn nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. De gegeven waardering wordt gezien als belangrijke indicator voor onze bovengemiddelde levering van goede kwaliteit in het kader van duurzaamheid en sociale en maatschappelijke waarden.

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten ontwikkeld. Het is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit gebeurt door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren dergelijke organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Er wordt gekeken naar het aantal mensen uit de doelgroep die werkzaam zijn bij de organisatie en naar de ondernomen activiteiten door de organisatie om de kans op een duurzame plaatsing te vergroten. Dit betekent serieuze aandacht voor functioneren, ontwikkeling en begeleiding. De directe en indirecte sociale bijdrage van een organisatie worden opgeteld tot één totaalscore. Medewerkers vinden het steeds belangrijker om bij een organisatie te werken die duurzaam investeert in haar werknemers. Organisaties die hieraan aandacht besteden, kennen gelukkigere en productievere medewerkers. Jacqueline de Visser, Directeur-Bestuurder: “Ik ben erg blij en trots op de uitreiking van het PSO keurmerk trede 3 omdat daarmee ook voor externen duidelijk wordt dat VluchtelingenWerk Zuid-Nederland alles in het werk stelt om een sociale organisatie te zijn door het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit keurmerk is daar een mooie bevestiging van."

Bron: Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

Deel dit bericht:  
8 june 2018