Van Son onderhoud en schilderwerken behaalt trede 2 op het PSO-keurmerk

Van Son onderhoud en schilderwerken behaalt trede 2 op het PSO-keurmerk

Van Son onderhoud en schilderwerken is in het bezit van het PSO certificaat trede 2. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat zij niet alleen in hun werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarkt ondersteunen, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek bieden.

Van Son onderhoud en schilderwerken vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
5 july 2018