Wolterinck heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Wolterinck heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Wolterinck is een ambitieuze organisatie met specialisaties in boomverzorging, onkruidbeheersing op (half-) verhardingen. Zij werken voor gemeentes, overheid en semioverheid. Vanuit de behoefte en zorgplicht van hun opdrachtgevers en Wolterinck zelf werken zij middels duurzame werkmethoden aan een schone, leefbare en groene omgeving.

Hun focus ligt dan ook op aanbestedingen die PKV (EMVI) onderbouwt zijn. Dit zijn bestekken waar ook de betrokkenheid en medewerking van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gevraagd. Personeel is voor Wolterinck van het grootste belang. Zij zijn de primaire bron van creativiteit en prestaties en zij zijn bepalend voor de toekomst van Wolterinck.

Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Wolterinck aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.

 In alles wat Wolterinck doet, denken zij na over de veiligheid, het welzijn van hun opdrachtgevers en werknemers en hun omgeving.

Aandacht voor Mens, Milieu en Maatschappij, Daar draait het om!

Deel dit bericht:  
22 august 2018