Gefeliciteerd Krinkels BV! Beheer, onderhoud en de realisatie van de openbare ruimte uitgevoerd door een sociale onderneming.

Gefeliciteerd Krinkels BV! Beheer, onderhoud en de realisatie van de openbare ruimte uitgevoerd door een sociale onderneming.

Krinkels B.V. is een totaal aannemer op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is haar kracht en specialiteit. Naast het leveren van vakwerk is Krinkels een inclusieve organisatie waarbij er aandacht is voor het werk bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Krinkels voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen en heeft na het doorlopen van een onafhankelijk uitgevoerde audit wederom Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Het sociale keurmerk van Nederland

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
7 september 2018