PWRI onderneemt nog socialer

PWRI onderneemt nog socialer

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) staat per 1 september op trede 2 van het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat wil zeggen dat PWRI, naast het in dienst hebben van een medewerker uit de sociale werkvoorziening, nu ook alle samenwerkingspartners stimuleert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit inclusief - of sociaal – ondernemen past uitstekend bij de identiteit van het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening.

Van trede 1 naar trede 2

In 2016 startte PWRI met de wens socialer te werken. Het fonds behaalde trede 1 van de PSO-ladder. In 2017 reageerden samenwerkingspartners BMO Global Asset Management en Willis Towers Watson positief op het verzoek van PWRI om socialer te ondernemen. Hierdoor behaalde het fonds in 2018 trede 2 van de PSO-ladder. Het doel is om een olievlekwerking te bereiken zodat steeds meer organisaties mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, en leveranciers kiezen die dat ook doen.

Trede 3

PWRI is tevreden met trede 2, maar het fonds streeft uiteindelijk naar het hoogste niveau van de PSO-ladder: trede 3. Hiervoor is nodig dat ook andere samenwerkingspartners stappen op de PSO-ladder zetten. 

Xander den Uyl, bestuursvoorzitter PWRI:
“Wij zijn het aan onze deelnemers verplicht om werk te maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we merken dat organisaties gevoelig zijn voor het argument van Social Return. Onze fiduciaire manager BMO Global Asset Management en onze adviserend actuaris Willis Towers Watson verdienen een groot compliment voor de snelheid waarmee ze met hun PSO-certificering aan de slag zijn gegaan.”

Deel dit bericht:  
6 september 2018