Zomersessie: Op weg naar inclusief werkgeverschap

Zomersessie: Op weg naar inclusief werkgeverschap

Welke concrete stappen kun je zetten op de weg naar inclusief werkgeverschap? Hoe pakken andere bedrijven dit aan? En hoe ga je om met de uitdagingen die inclusief werkgeverschap met zich meebrengen? Om deze vragen draaide de zomersessie Op weg naar inclusief werkgeverschap voor beursgenoteerde organisaties, georganiseerd door PSO-Nederland en Locus Netwerk, 23 augustus jl. bij ABN Amro in Amsterdam. Onder meer VodafoneZiggo, Willis Towers Watson, ABN Amro en Arriva deelden er hun ervaringen.
 
Hypotheekadviseurs die slechthorenden in gebarentaal uitleg geven, monteurs met een afstand tot de arbeidsmarkt die reguliere monteurs ondersteunen, leveranciers die uitgedaagd worden om inclusief te ondernemen en servicemedewerkers die klanten warm welkom heten. ‘Veel bedrijven zijn aan de slag met inclusief werkgeverschap en groeien op de Prestatieladder Socialer Ondernemen’, aldus Marianne van Schaik van Locus Netwerk. ‘Mogelijk doen zij dat vanuit MVO of social return-verplichtingen of omdat zij een impactinvestering van het Pensioenfonds WRI ontvangen of gaan ontvangen. Het is goed om ervaringen met elkaar te delen. Hoe pakken jullie het aan?’

Draagvlak voor inclusief ondernemen

 'Bij VodafoneZiggo zijn 12.000 fte in dienst, waarvan 60 mensen een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Pim Brouwers van VodafoneZiggo. ‘Wij zetten onder andere monteurs uit de doelgroep van de Participatiewet in. Deze monteurs rijden hun route langs kastjes op straat om huishoudens af te sluiten die hun abonnement hebben opgezegd. Zo ontlasten ze onze reguliere medewerkers. Het is werk zonder hoge druk, geschikt voor de doelgroep. We creëren eerst banen voor de doelgroep op de geijkte plekken. Nu kijken we of er binnen andere functies ook werkzaamheden zijn geschikt voor de doelgroep.’ 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen helpt VodafoneZiggo bij het creëren van intern draagvlak voor inclusief ondernemen en het inrichten van processen. Brouwers: ‘PSO brengt de organisatie in beweging. Bidmanagers zien ook voordelen omdat een PSO-score voordelen biedt bij aanbestedingen.’

Plan van Aanpak 

Ook Willis Towers Watson is fanatiek aan de slag met inclusief ondernemen. Hamadi Zaghoudi van Willis Towers Watsons: ‘Samen met Locus hebben wij een plan van aanpak inclusief ondernemen gemaakt. Daarin staan de stappen beschreven om te groeien naar een inclusieve organisatie. Het is een cultuurverandertraject. Hoe kunnen we processen opnieuw inrichten en werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? We werken met kpi’s, kritische prestatie-indicatoren. Zo richten we werving & selectie zo in dat we niemand uitsluiten. Dit alles wordt meegenomen in de PSO-audit. Zo borgen we inclusief ondernemen in de organisatie.’


PSO-doelgroep

Marian Knuijsting van PSO Nederland licht de term ‘PSO-doelgroep’ toe. Starten met een inventarisatie van de doelgroep is de belangrijkste stap, benadrukt zij. ‘De doelgroep van de PSO is breder dan de doelgroep van de banenafspraak. Zo valt een persoon die zes maanden WW ontvangt wel onder de doelgroep van PSO maar niet per definitie onder de banenafspraak.’ In het doelgroepregister staat of iemand ‘meetelt’ voor de banenafspraak. Het register is toegankelijk voor werkgevers. Zij kunnen daarin bekijken of het BSN van een werknemer daarin is opgenomen. Ook kunnen werkgevers via hun fiscaal nummer zien hoeveel mensen in hun werknemersbestand onder het doelgroepregister vallen.

Maar hoe zit het met privacy en de AVG? ‘Bij het gebruik van PSO verwerken de werkgever en de auditor gegevens over medewerkers’, vervolgt Knuijsting. Het verwerken van gegevens moet gebeuren conform de privacyregels en de AVG in het bijzonder. Daarom hebben TNO en PSO-Nederland in samenwerking met Van Doorne advocaten de handreiking  PSO TNO Handreiking privacy compliance 2018 opgesteld.’  


B-Able desk van ABN Amro

Dan is het woord aan Sven Romkes van ABN Amro: ‘ABN Amro heeft een zogenaamde B-Able desk opgericht. Via deze desk gaan nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking aan de slag. Ook begeleidt de desk medewerkers die tijdens hun dienstverband een arbeidsbeperking hebben ‘opgelopen’. De B-Able desk is het coördinatiepunt voor specialistische jobcoaching en ondersteunt medewerkers bij een zaken als een goede energiebalans. Ook ontwikkelt en verzorgt de desk trainingen voor collega’s van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’
 
Bij ABN Amro zijn steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag. Romkes: ‘Wij streven naar 225 plaatsingen in 2025. Zo verwelkomen op verschillende vestigingen servicemedewerkers uit de doelgroep onze klanten. Ook werken er bij ABN Amro hypotheekadviseurs die gebarentaal beheersen om met auditief beperkte klanten te communiceren.’
 
Inclusief werkgeverschap levert veel op, weet Romkes inmiddels uit ervaring. ‘De klanttevredenheid is hoger op vestigingen waar een servicemedewerker uit de doelgroep werkt. Ook zien we dat het ziekteverzuim daalt op afdelingen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.’
 

Leveranciers met PSO-certificering

Arriva heeft eveneens serieuze ambities op het gebied van inclusief werkgeverschap. Krista van Wageningen van Arriva: ‘Wij zijn permanent ‘sociaal op weg’. Doel is om in 2020 de beste werkgever in het vervoer zijn. Daarvoor hebben wij een sociaal arbeidsplan gemaakt.’
 
Bijzonder is dat Arriva ook haar leveranciers vraagt om sociaal te ondernemen. Van Wageningen: ‘Arriva stelt als eis dat leveranciers PSO-gecertificeerd zijn. Zo werken we met een PSO-gecertificeerd schoonmaakbedrijf. Ook de drie uitzendbureaus waar we mee werken, zijn PSO-gecertificeerd. Onze leveranciers hebben we meegenomen in dit proces, dat is gestart vanuit het management van Arriva. Want er is breed draagvlak nodig in de organisatie om inclusief werkgeverschap te realiseren. Het is essentieel dat het management inclusief ondernemen omarmt. Anders blijft het te vrijblijvend.’ 
 
Dan komt het einde van deze informele en inspirerende bijeenkomst in zicht. Marianne van Schaik van Locus Netwerk: ‘Dank voor jullie aanwezigheid, het smaakt naar meer! De intrinsieke overtuiging dat inclusief ondernemen ingebed moet worden binnen de organisatie spat ervan af. En hoe mooi is het dat Arriva haar leveranciers met zachte hand ‘dwingt’ na te denken over inclusief ondernemen. Tot een volgende keer!’
 

Deel dit bericht:  
12 september 2018