MSG behaalt hoogste trede op de PSO-prestatieladder!

 MSG behaalt hoogste trede op de PSO-prestatieladder!

MSG heeft wederom de hoogste PSO-certificering behaald! In het kort komt het erop neer dat MSG voldoet aan de eisen van Trede 3 | 30+ en dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. 

Structueel werk maken van Social return

PSO is een certificering die uitgereikt wordt aan bedrijven en organisaties die structureel werk maken van Social return binnen de organisatie en bewust inkopen bij organisaties die dit ook doen. Een PSO-certificering bepaalt dus in hoeverre een bedrijf oog heeft voor sociaal ondernemen gericht op arbeidsparticipatie. Wat maakt dat een bedrijf sociaal ondernemend is? De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Een belangrijk voorwaarde is bijvoorbeeld dat een X-aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand werkzaam zijn binnen het bedrijf, dat wordt ook wel een directe bijdrage genoemd. Een indirecte bijdrage is in welke mate bedrijven inkopen bij andere PSO- gecertificeerde bedrijven, denk aan bijvoorbeeld onderdelen, diensten of grondstoffen voor de productie.

Duurzaam sociale onderneming

De PSO-certificering bevestigt dat MSG op een duurzame wijze werkt en daarmee een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. "Vanuit MSG vinden we het belangrijk dat mensen kansen krijgen op passend werk en MSG vindt het van belang om te blijven innoveren op sociaal vlak en vormen graag een voorbeeld voor onze regionale partners als het gaat om innoveren op het gebied van duurzaamheid en socialer ondernemen".

“En de grootste reden dat we dit doen bij MSG is omdat we trots zijn dat bijzondere mensen dagelijks een bijzondere prestatie leveren voor MSG.” aldus Henri Hannink. "Het doel van de certificering is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan te helpen en kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en daar helpen wij graag aan mee! Het certificaat krijgt een mooi plekje binnen ons bedrijf".

MSG heeft ook het PSO 30+ certificaat behaald

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Deel dit bericht:  
19 september 2018