Gedeputeerde Bert Pauli: "Macek Technika aantoonbaar voorbeeld van een sociale onderneming"

Gedeputeerde Bert Pauli: "Macek Technika aantoonbaar voorbeeld van een sociale onderneming"

Macek Technika heeft wederom Trede 3 van de PSO behaald! In 2012 was Macek Technika een van de eerste 12 bedrijven die het PSO certificaat ontvingen. De externe toets is daarbij het grootste belang voor het bedrijf. “Het is goed een keer in de 2 jaar door een deskundige je eigen processen onder de loep te laten nemen. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en de mogelijkheid bij te sturen waar nodig”. Het belang van het PSO certificaat voor Nederland is veel groter, het is belangrijk er alles voor te doen dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt.

Macek Technika in Oss is producent van een groot aantal kunststof producten die door middel van kunststof spuitgieten vervaardigd worden. deze producten vinden in eerste instantie hun weg naar bedrijven maar ook bij de gemiddelde supermarkt vindt je producten die vervaardigd zijn bij Macek Technika.

PSO 30+ certificaat

60% van de personeelsleden van het bedrijf heeft een, zogenoemde, afstand tot de arbeidsmarkt, echter op de werkvloer wordt geen verschil gemaakt tussen regulier personeel en personeel uit de doelgroep. Het bedrijf hecht er aan iedereen in zijn eigen waarde te laten en uit te gaan van de kwaliteiten van mensen in plaats van de beperkingen. Dit zorgt voor een bijzonder divers personeelsbestand. De samenwerking met de Gemeente Oss, interne coaching en onderling begrip zorgt er voor dat veel trajecten goed lopen.

Landelijk keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt sinds 2012 zichtbaar wat een organisatie bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De PSO is een landelijk wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie een sociale werkgever is (gericht op arbeidsparticipatie). PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie.

(H)erkening voor sociaal ondernemen gericht op arbeidsparticipatie

De PSO (h)erkent verschillende stadia: van inclusief ondernemen tot sociaal ondernemen (gericht op arbeidsparticipatie). Het PSO-keurmerk maakt dit meetbaar en vergelijkt deze prestatie met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse o.b.v. het landelijk gemiddelde. Hierbij wordt ook gemeten of de inzet van deze mensen op een kwalitatief goede manier gebeurt. De kwantitatieve normen van de PSO zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO en worden om de twee jaar geactualiseerd. Voor het behalen van een PSO-certificaat wordt de opgave zorgvuldig gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instellingen. Deze instellingen zijn geaccrediteerd bij de Raad van Accreditatie voor diverse schema’s. Landelijk wordt de PSO gezien als instrument waarmee de opdrachtnemer kan aantonen aan de Social return verplichting te voldoen. De PSO wordt jaarlijks, onder regie van TNO, doorontwikkeld door een commissie van deskundigen, raad van advies en een klantenraad.

Ketenstimulering door inkoop

PSO-gecertificeerde organisaties werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook aantoonbaar doen. Zo draagt de hele keten bij aan het creëren van meer kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

De PSO 30+ Abw Certificering 

Daarnaast is het PSO 30+ Abw certificaat ontwikkeld. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de criteria van artikel 2.82 Abw voldoen. Publieke opdrachtgevers kunnen, middels dit artikel, aanbestedingen voorbehouden aan sociale ondernemingen, programma’s en SW-bedrijven. Om een PSO 30+ ABW te kunnen behalen dient eerst een Trede 3 te zijn behaald, het 30+ certificaat is dan ook een specifieke uitlezing uit Trede 3.

Deel dit bericht:  
21 september 2018