Van Haperen Dakbedekkingen B.V. behaalt Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder

Van Haperen Dakbedekkingen B.V. behaalt Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder

Van Haperen Dakbedekkingen B.V. heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van Haperen Dakbedekkingen B.V. aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.

Hendrik Agostien van Van Haperen Dakbedekkingen geeft aan: 'Wij voldoen al enkele jaren aan sociaal ondernemerschap, echter willen we nu hiermee daadwerkelijk naar buiten treden met een vastgestelde visie waar we ons in de toekomst telkens in willen verbeteren. Deze visie maken we kenbaar aan onze medewerkers, partners en andere betrokkenen' en vervolgt: 'Er is voldoende werkgelegenheid, er zijn onvoldoende technische mensen, er zijn veel mensen met een afstand in de arbeidsmarkt die met enige hulp goed aan het werk kunnen geraken. Deze combinatie zegt ons genoeg om tijd te besteden aan inclusief ondernemen, waarbij dit voor alle partijen leidt tot een positieve samenwerking'. 'Wij verplaatsen ons in de persoon, waar heeft deze mee te maken? We leggen de focus op de positieve zaken en blijven verbeteren en innoveren. We zijn altijd op zoek naar maatregelen om een verandering te weeg te brengen in positieve zin. Een voorbeeld hiervan is dat in onze beroepsgroep er veel fysiek gewerkt wordt. Dat is niet voor iedereen weggelegd en wij hebben er daarom voor gekozen om met een eigen materieeldienst met kranen en hoogwerkers te werken, welke wij strategisch zodanig inzetten dat het zogenaamde ‘sjouwen’ tot een minimum beperkt blijft en de dakdekker bezig is met ‘dakdekken’ waar hij zich prettig bij voelt en niet met allerlei randzaken'.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
27 september 2018