Sepawand uit Nijverdal behaalt PSO trede 1

Sepawand uit Nijverdal behaalt PSO trede 1

Op donderdag 4 oktober 2018 heeft directeur Fred Mak van Sepawand het keurmerk PSO ontvangen uit handen van wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. Het bedrijf in verplaatsbare binnenwanden en systeemplafonds heeft met haar prestaties uit het afgelopen jaar trede 1 op de PSO-ladder behaald. Maar als het aan directeur Fred Mak ligt, dan blijft het hier niet bij. Afgelopen jaar nam Mak het bedrijf over en hij heeft plannen om in de toekomst meer werkgelegenheid te creëren binnen het bedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Foto: van l.n.r.: Gea Hofman en Fred Mak (Sepawand), wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis

Fred Mak: “De PSO heeft ons inzicht gegeven in onze prestaties en van hieruit kunnen we verder bouwen. Het heeft ons bewust gemaakt van waar we staan, maar nu willen we door! We hebben nauwe contacten met de gemeente Hellendoorn, maar ook met andere partijen als Extend en SOWECO, die mensen ontwikkelen en begeleiden naar werk. We gaan in de toekomst nog bewuster zoeken naar manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons bedrijf in te zetten”.

Wethouder Overmeen-Bakhuis prijst het derde bedrijf uit de gemeente Hellendoorn voor het behalen van deze prestatie. “Voor onze gemeente is het heel belangrijk dat wij het bedrijfsleven mee krijgen om zoveel mogelijk burgers te laten participeren op de arbeidsmarkt”.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
8 october 2018