Het PSO-Stappenplan maakt het u makkelijk om socialer te ondernemen samen met uw ketenpartners

Het PSO-Stappenplan maakt het u makkelijk om socialer te ondernemen samen met uw ketenpartners

Samenwerken met andere PSO-gecertificeerde organisaties die aantoonbaar socialer ondernemen, levert een positieve bijdrage aan uw PSO-score. PSO-Nederland stelt voorbeelddocumenten ter beschikking die u op weg helpen om samen met uw ketenpartners (opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers) socialer te ondernemen:

1. Inventariseer wie er van uw ketenpartners al in het bezit is van een geldig PSO-Certificaat. 1. Klik hier voor een voorbeeld-inventarisatiebrief;

2. Informeer uw bestaande ketenpartners over socialer ondernemen met de PSO. 2. Klik hier voor een voorbeeld-stimuleringsbrief;

3. Implementeer sociale inkoop in uw beleid. Klik hier voor de concepttekst PSO-inkoopomschrijving. (Wanneer u aanbestedingsplichtig bent, kunt u vrijblijvend informatie  aanvragen via de Helpdesk van PSO-Nederland).

Het is ook mogelijk om uw bestaande ketenpartners via een informatiebijeenkomst uitgebreider te (laten) informeren over aantoonbaar socialer ondernemen met de PSO. Klik hier voor een voorbeeld-uitnodigingsbrief. Uiteraard kan PSO-Nederland u kosteloos ondersteunen bij de organisatie van een informatiebijeenkomst.

Door een mail te sturen naar info@pso-nederland.nl ontvangt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden die toebehoren aan het informeren van uw ketenpartners over de PSO. 

Deel dit bericht:  
31 october 2018