Staatsbosbeheer: Verwijderen opschot op SBB-terreinen aanbesteed als PSO30+ project

Staatsbosbeheer: Verwijderen opschot op SBB-terreinen aanbesteed als PSO30+ project

Een motie van vertrouwen door een publieke opdrachtgever! Sinds 2017 heb je als opdrachtgever de mogelijkheid om projecten waar veel handjes voor nodig zijn een-op-een aan te besteden aan bedrijven met het PSO 30+ certificaat. Staatsbosbeheer heeft dat gedaan bij het opschonen van in totaal 1500 hectare bos.

(H)erkenning van sociale ondernemers met oog voor arbeidsparticipatie

Normaal zou een klus van een dergelijke omvang als een openbare inschrijving op de markt komen en zou de aanbieder met de laagste prijs met de gunning naar huis gegaan zijn. Jan van Ulst van De Groenmakers uit Doetinchem, een van de partijen in het winnende bouwteam, waar naast zijn bedrijf ook Axent Groen , De Eijk Duurzaam Werk, GroenwerkXL en In Het Groen zijn vertegenwoordigd: 'Ik ben best wel trots op een overheid, die een project van een dergelijke omvang zonder aanbesteding op de markt heeft gezet. Zij hebben alle bedrijven aangezocht met het PSO 30+ certificaat in hun verzorgingsgebied en daar is deze club bedrijven uitgekomen.'

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Erik Punt, directeur van De Eijk Duurzaam Werk deelt die mening van Van Ulst: 'Zeldzaam en moedig van Staatsbosbeheer dat het gebruik maakt van de PSO 30+ erkenning. Wij zien het als een erkenning van de diversiteit van onze medewerkers en meer nog als een motie van vertrouwen door een publieke opdrachtgever.'
Voor wat betreft Van Ulst komt daarmee een einde aan een jarenlange frustratie over dit soort projecten. ‘Wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een illusie dat wij dan in een een normale aanbesteding mee kunnen doen. Onze mensen zijn gewoon iets duurder. Daarom is het PSO 30+ certificaat ook zo’n goede uitvinding. Op die manier hoeven wij niet te concurreren met arbeidskrachten waar we niet mee kunnen concurreren.’

Stikstof

De klus waar het over gaat betreft het opschonen van bospercelen van Amerikaanse vogelkers, grove den en berk. Het budget voor dit werk is vrijgekomen in het kader van de PAS maatregelen. Doelstelling van deze maatregel is kort samengevat: Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Door de uitstoot van stikstof via het verkeer, industrie en landbouw groeien sommige soorten als bijvoorbeeld grove den, vogelkers en berk harder en komen andere soorten in de verdrukking. Staatsbosbeheer heeft maatregelen genomen om natuurgebieden weerbaarder te maken tegen de effecten van deze stikstofuitstoot.
Staatsbosbeheer heeft maatregelen genomen om natuurgebieden weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot

Gevolg daarvan is dat er ook weer ruimte komt om te investeren in landbouw en industrie. Die krijgen door de PAS maatregelen, waarbij PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof weer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor dit project is gaat het voorlopig om een budget van drie miljoen Euro.


Bron: www.stad-en-groen.nl
Auteur: Hein van Iersel

Deel dit bericht:  
1 november 2018