Hoedemakers behaalt trede 2 op de PSO-Prestatieladder

Hoedemakers behaalt trede 2 op de PSO-Prestatieladder

Onlangs heeft Hoedemakers Trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! "Mensen willen leven in een omgeving die past bij wie ze zijn. Een wereld waarin ze zich thuis voelen. Wij creëren, bouwen en onderhouden die wereld".


"Bouwen is beleven" en “Ondernemen met visie en daadkracht” zijn motto's van Hoedemakers.

Met de PSO-certificering tonen ze dit dan ook aan. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Hoedemakers bouw en ontwikkeling op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. "Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij een sociale werkvoorziening en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties". Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
2 november 2018