De PSO / 30+ ABW Certificaat en de Code Sociale Ondernemingen - Overeenkomsten en verschillen

De PSO / 30+ ABW Certificaat en de Code Sociale Ondernemingen - Overeenkomsten en verschillen

Het veld van sociaal & maatschappelijk ondernemen in Nederland is de laatste jaren steeds groter geworden. Hiermee is bij sociaal & maatschappelijk ondernemers ook de behoefte naar een bredere her- en erkenning sterk gegroeid. Daarom is de Code Sociale Ondernemingen ontwikkeld, waarin de leidende principes van sociaal & maatschappelijk ondernemen zijn uitgewerkt. Denk hierbij aan ambities op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, sociale cohesie, fairchain en arbeidsparticipatie. Om deel te mogen nemen aan de Code formuleert een onderneming een afgewogen financieel beleid waardoor de sociale impact wordt geborgd en waarin o.a. een evenwichtig
beloningsbeleid is opgenomen/ winstuitkering. De PSO is het landelijke wetenschappelijk onderbouwd keurmerk wat zicht exclusief richt op gerealiseerde arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

De Code Sociale Ondernemingen en het PSO 30+ ABW certificaat van TNO, waarin komen zij overeen en wat zijn de verschillen? In dit document wordt helder uitgelegd en overzichtelijk gemaakt hoe de Code en het PSO 30+ ABW certificaat zich tot elkaar verhouden, en wat de mogelijkheden zijn bij voorbehouden opdrachten, social return en onderhandse aanbestedingen. Beide versterken elkaar, en werken samen in het verstevigen van het veld van sociaal en inclusief ondernemen in Nederland. Lees het hele document: Prestatieladder Socialer Ondernemen en Code Sociale Ondernemingen.

Deel dit bericht:  
16 november 2018