“Bij Carapax IT staat niet het gat in de markt, maar het gat in de maatschappij centraal”

“Bij Carapax IT staat niet het gat in de markt, maar het gat in de maatschappij centraal”

Carapax IT heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat zij voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee levert het IT-bedrijf uit Gouda op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Ronald van Vliet, de oprichter van Carapax IT zegt hier het volgende over: ''Wij hebben een missie. Een uitstekende IT dienstverlening uitvoeren en daarmee zoveel als mogelijk goed opgeleide mensen met autisme duurzaam aan het werk helpen en houden. Over hun analytische vaardigheden is iedereen het eens. Ze zijn toppers in hun vak, hebben technisch inzicht en oog voor detail, zijn enorm toegewijd en houden hun focus op wat echt moet gebeuren.''

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Carapax IT doet dit bijvoorbeeld door mensen met autisme aan een baan te helpen; slechts 28% van de  naar schatting 190.000 Nederlanders met autisme heeft een reguliere baan. Kansen creëren voor een groep mensen die door de arbeidsmarkt niet op waarde geschat wordt; daar ging het Addy Borst en Ronald van Vliet in de eerste plaats om bij het opzetten van hun gezamenlijke onderneming Carapax IT. 

''Wij willen het sociaal ondernemerschap invulling geven door anders te denken. We zien gewoon dat onze mensen ervan opknappen. Ze hebben weer het gevoel dat ze meetellen in de maatschappij, ze hebben weer weekend, ze hebben weer een normaal dag- en nachtritme en ze hebben echt het gevoel dat ze er weer toe doen. Door het hebben van een volwaardige baan zijn onze collega’s onderdeel van een sociale omgeving. Het zelfvertrouwen neemt toe, wat leidt tot een verbeterde zelfredzaamheid en in enkele gevallen tot afname van de zorgbehoefte. Door het hebben van een betaalde baan bij Carapax IT, wordt er ervaring opgedaan, stijgen de inkomens, en vergroot dit de kans op doorstroming naar andere werkgevers.''

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
28 december 2018