Feestelijke uitreiking bij GGZ Oost Brabant; Trede 2 behaald op de PSO-Prestatieladder

Feestelijke uitreiking bij GGZ Oost Brabant; Trede 2 behaald op de PSO-Prestatieladder

Afgelopen donderdag 14 februari nam Marianne Holleman het PSO-certificaat voor GGZ Oost Brabant in ontvangst van de bestuurder van PSO-Nederland, Yuri Starrenburg. Met dit PSO-certificaat staat GGZ Oost Brabant nu op Trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), wat betekent dat zij ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Yuri Starrenburg maakte tevens van de gelegenheid gebruik om GGZ Oost Brabant uit te nodigen om deel te nemen aan de klantenraad van PSO-Nederland.

De herstelvisie past uitstekend bij kijk op sociaal ondernemerschap van GGZ Oost Brabant

Directeur HR&D Marianne Holleman: 'We dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden, een gedachte die naadloos aansluit op onze Herstelvisie die leidend is voor de hulp en zorg die wij bieden aan onze cliënten. Herstellen is vooral kijken naar wat nog wèl kan en uit ervaring weten we dat werk cruciaal is voor herstel. De Herstelvisie past daarom uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap, en daarom zetten we er ook actief op in. Het behalen van Trede 2 betekent dat onze inzet ook gezien wordt. We gaan natuurlijk door voor Trede 3!'

Aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

'We werken al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep en er zijn inmiddels tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.'

Tijdens de PSO-audit is meerdere malen ter sprake gekomen dat medewerkers uit deze doelgroepen gelijk behandeld worden als reguliere medewerkers. Zo doen zij mee aan werkoverleggen, jaargesprekken en teamuitjes; is extra begeleiding nodig dan kan dat via trajectbegeleiders van GGZ Oost Brabant en via externe werkbegeleiders van o.a. Weener en IBN.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
18 february 2019