GGzE brengt sociaal ondernemen in de praktijk

GGzE brengt sociaal ondernemen in de praktijk

GGzE, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omgeving, is al sinds 2014 een gevestigde naam binnen het sociale ondernemen. Eind 2018 heeft een externe auditor opnieuw getoetst of zij nog steeds voldoen aan de eisen voor een PSO Trede 1 certificaat. De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat GGzE nu voor de derde maal is gecertificeerd.

Martien Aerts, manager HRM, vertelt over de organisatie: ''GGzE biedt mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek en levert een bovengemiddelde bijdrage aan werkgelegenheid voor deze doelgroep. Dit doen we vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. Met dit keurmerk laten we zien dat we sociaal ondernemerschap in de praktijk brengen. Voorbeelden van sociaal ondernemen zijn het aanbieden van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, traineeships en het daadwerkelijk in dienst nemen van de doelgroep.''

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

Deel dit bericht:  
20 february 2019