Sociaal ondernemen op het hoogste niveau: Van Stipdonk Landschapsinrichting

Sociaal ondernemen op het hoogste niveau: Van Stipdonk Landschapsinrichting

Van Stipdonk Landschapsinrichting BV, dat al sinds maart 2015 de hoogste Trede op de Prestatieladder bezet, is opnieuw beloond met een Trede 3. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat zij niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunen, maar hen ook in de bedrijfsvoering een plek bieden.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

''Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. We vinden het heel fijn dat al onze collega's mensen met een afstand op de arbeidsmarkt omarmen en werken als één team. Super om te ervaren en hier ook weer in erkend te worden door middel van een PSO-certificaat.''

De hoogste Trede op de Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Uit de laatste audit van februari bleek dat Van Stipdonk Landschapsinrichting BV opnieuw op Trede 3 thuishoort. Dat betekent dat ze koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij hen nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Deel dit bericht:  
1 march 2019