Breen Services ontvangt PSO-certificaat voor sociaal inclusief ondernemerschap

Breen Services ontvangt PSO-certificaat voor sociaal inclusief ondernemerschap

Breen Services heeft onlangs Trede 3 én het 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het Eindhovense IT-bedrijf van Jeroen en Judith Scholten voldoet hiermee aan de kwalitiatieve en kwantitatieve eisen van Trede 3. Daarnaast heeft minimaal 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee zij recht hebben op het 30+ certificaat.

De landelijke norm voor sociaal ondernemen

PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. ‘Het is onze ambitie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontplooien op het gebied van IT’, vertelt eigenaar Judith Scholten. ‘Jeroen en ik zijn heel trots dat TNO en PSO-Nederland onze inspanningen waarderen met het PSO-certificaat.’  

TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. ‘Breen Services heeft bewust gekozen voor een sociaal karakter’, vervolgt Judith Scholten haar verhaal. ‘Die visie dragen we uit. Zowel naar medewerkers toe, als naar klanten. De enorme betrokkenheid van ons team vormt de basis van een prettige en hechte samenwerking met onze (vaste) klanten.’ 

Talenten ontdekken en tot bloei komen

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van sociaal ondernemerschap.

‘Breen Services levert diensten op het gebied van IT, zoals kantoorapplicaties, web portals, ondersteuning bij Office 365 en nog veel meer’, licht Judith Scholten de werkzaamheden van haar bedrijf toe. ‘De meeste IT-werkzaamheden binnen ons bedrijf lenen zich prima om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om hun talenten te ontdekken en tot bloei te komen.’

Stages, werkervaringsplekken en vaste banen

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. PSO 30+ is een extra certificering voor Trede 3 organisaties.

‘Bij Breen Services ligt de focus op het begeleiden en opleiden van mensen met een autismespectrumstoornis’, licht Judith Scholten een tipje van de sluier op. ‘Via stages of werkervaringsplekken draaien ze mee in het werkproces, bouwen ze ritme op en ontdekken ze hun talenten. Van hieruit kunnen ze doorstromen naar een betaalde baan bij Breen Services of een ander bedrijf. Vier medewerkers hebben dit traject succesvol afgelegd en staan nu bij ons op de loonlijst. Zij vormen het bewijs dat onze aanpak werkt.’ 

Begeleiding, sturing en ontplooiing

Breen Services houdt rekening met de arbeidsbeperking van medewerkers. Judith en Jeroen Scholten bieden niet alleen de werkzaamheden op aangepaste wijze aan. Ze waarborgen ook consequent de broodnodige begeleiding en sturing. Die is vaak per persoon verschillend. ‘Veel talentvolle, jonge mensen met een autismespectrumstoornis dreigen buiten de boot te vallen, omdat ze er niet in slagen om via het reguliere circuit een opleiding af te ronden’, stelt Judith Scholten tot slot vast. ‘Bij Breen Services reiken we die mensen de hand. Vanuit een uitkeringssituatie geven we hen de kans om zich zonder diploma te ontplooien. Het is geweldig dat we hiervoor het PSO-certificaat ontvangen.’   

Meer informatie?

Meer weten over Breen Services, kijk dan op www.breenservices.nl of bel Judith Scholten voor meer tekst en uitleg over het behaalde PSO-certificaat: (040) 7879410. Kijk ook eens op www.pso-nederland.nl om meer te lezen de PSO.

 

Deel dit bericht:  
5 april 2019