Uitreiking Trede 3 certificaat bij MEE West-Brabant

Uitreiking Trede 3 certificaat bij MEE West-Brabant

Afgelopen woensdag 3 april heeft MEE West-Brabant het PSO-keurmerk ontvangen uit handen van PSO-bestuurder Yuri Starrenburg. Na een onafhankelijke audit is gebleken dat zij nu op Trede 3 behoren van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), wat betekent dat zij een Trede gestegen zijn ten opzichte van twee jaar geleden. Dit wil zeggen dat zij nu koplopers zijn als het gaat om mensen met een kwetsbare arbeidspositie een plek bieden binnen de organisatie.

Over MEE West-Brabant

''MEE ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, mensen met een chronische ziekte, mensen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ook familie, vrienden, mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen in het netwerk van die mensen vinden ondersteuning bij MEE.''

''Mensen met een beperking willen en kunnen actief participeren in de samenleving. MEE helpt hen met het invullen en inrichten van hun eigen leven. MEE staat met haar cliëntondersteuning naast mensen met een beperking. MEE ondersteunt in elke levensfase en op alle levensgebieden: jeugd & gezin, wonen & samenleven, leren & werken, regelgeving & geldzaken, vrije tijd & sport, vrienden & relaties.''

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan ook onze interessante animatie op YouTube, die de PSO in twee minuten uitlegt. 

Deel dit bericht:  
9 april 2019