Pongers Precisie-Sloop ontvangt PSO-certificaat uit handen van wethouder Bert Tijhof

Pongers Precisie-Sloop ontvangt PSO-certificaat uit handen van wethouder Bert Tijhof

Pongers Precisie-Sloop B.V. is bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het bedrijf heeft in 2018 ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en personeelsbeleid. Op maandag 8 april 2019 kreeg het bedrijf het PSO-certificaat Trede 2 uitgereikt door wethouder Bert Tijhof van gemeente Rijssen-Holten. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt.

Sociale prestaties inzichtelijk maken met de PSO

Jan-Hendrik Pongers, directeur-eigenaar: “We bieden al jaren werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit is bij ons vrij organisch ontstaan, maar het laatste jaar merken we steeds meer dat onze opdrachtgevers dit ook heel belangrijk vinden. We krijgen ook steeds meer te maken met Social Return-verplichtingen binnen opdrachten en daardoor was het voor ons heel logisch om een plan te maken voor een duurzame aanpak op SROI. In het najaar van 2018 kwamen we in contact met Mariska Çubuk, Senior Consultant bij Extend. Zij liet ons zien dat wij onze prestaties inzichtelijk konden maken met behulp van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, oftewel PSO. Dit helpt ons bij de invulling van SROI, maar ook bij onze positionering in de markt. Samen met Extend hebben we een groeiplan ontwikkeld, waarin de onderwerpen PSO, SROI en beschikbare arbeid binnen Pongers zijn gescreend. Er ligt nu een concreet plan van aanpak voor de toekomst zodat we onze sociale bijdrage nog verder kunnen vergroten en waardoor we zichtbaar en aantrekkelijk zijn voor opdrachtgevers”.

Gemeente Rijssen-Holten actief op het gebied van sociaal ondernemerschap

Wethouder Bert Tijhof legt uit: “De gemeente Rijssen-Holten vindt het belangrijk om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Wij nemen daarin zelf ook graag het goede voorbeeld. Sinds een jaar is de gemeente zelf ook PSO-gecertificeerd op trede 3. Om ondernemers te stimuleren meer werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt, heeft de gemeente zelfs een stimuleringsregeling om bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij een adviseur als Extend inschakelen bij het ontwikkelen van beleid. Met behulp van deze voucher kunnen bedrijven een deel van de advieskosten vergoed krijgen. Pongers heeft samen met Extend ook een plan ingediend en gebruik gemaakt van deze regeling”.

Jan-Hendrik Pongers: “Ik vind het mooi dat de wethouder vandaag het PSO-certificaat symbolisch wil uitreiken aan ons bedrijf. Dit voelt als een blijk van erkenning en ik waardeer het enorm dat de gemeente Rijssen-Holten ondernemers ook financieel ondersteunt om hier werk van te maken. Dat is belangrijk voor ondernemers in het MKB en dit zal vast een rol hebben gespeeld bij de erkenning die de gemeente Rijssen-Holten onlangs ontving voor MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland”.

“Het is ontzettend belangrijk dat wij ambassadeurs hebben voor sociaal ondernemerschap binnen de gemeente Rijssen-Holten. En ik maak dan ook graag even tijd om ondernemers als Pongers persoonlijk te bezoeken en op deze wijze mijn waardering te laten zien”, aldus wethouder Bert Tijhof.

PSO-adviseurs van Extend geven inzicht en ondersteunen

“De samenwerking met Extend is erg goed bevallen”, geeft Jan-Hendrik Pongers aan. “Consultants Mariska Çubuk en Bianca Hofmeijer hebben ons vakkundig begeleid en geïnspireerd in het PSO-certificeringsproces en tijdens het opstellen van een groeiplan. We zijn ons nog bewuster geworden van de mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap in de keten door samenwerking met toeleveranciers die ook PSO-gecertificeerd zijn. We hebben inzicht in beschikbare taken voor mensen met een arbeidsbeperking binnen onze bedrijfsprocessen en als we doorgroeien als bedrijf dan biedt dat ook weer kansen om door te groeien op de PSO-ladder”.

Consultant Mariska Çubuk: “Het is zo gaaf om te zien dat bedrijven als Pongers Precisie-Sloop sociaal ondernemerschap zo serieus nemen en we samen met hen aan de slag zijn om duurzaam werkgelegenheid te creëren. Wij proberen ondernemers daarbij zoveel mogelijk inzicht te geven en te ondersteunen door middel van onze brede dienstverlening”.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Deel dit bericht:  
23 april 2019