Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis behaalt PSO Trede 3

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis behaalt PSO Trede 3

De organisatie uit Oss voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal inclusief ondernemen, en ontvangt daarvoor het Trede 3 certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis krijgt het certificaat als waardering voor de aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden binnen de organisatie. Daarnaast belonen zij andere organisaties die zich erkend inspannen om kwetsbare doelgroepen duurzaam aan werk te helpen.

Over het Verdihuis

''Wij doen er alles aan om mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben weer opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.''

Geloven in mogelijkheden voor iedereen

''Meedoen aan de maatschappij is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige mensen hebben het er zelfs zo moeilijk mee dat er wel eens wat misgaat. Dat begrijpen wij. En daarom helpen wij mensen en gezinnen die de grip op hun leven even zijn kwijtgeraakt. Dat doen wij omdat we geloven dat iedereen de mogelijkheden heeft om iets van zijn leven te maken.''

Mensen op duurzame wijze weer mee laten doen in de samenleving

''Wij vinden dat niemand tegen zijn wil op straat moet overnachten of leven. Wij bieden mensen opvang in het Verdihuis. Of wij zoeken actief naar een andere oplossing. Mensen worden het beste geholpen in hun eigen leefomgeving. Het voorkomen van huisuitzetting is daarom altijd de beste oplossing. Maar als maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig is, dan organiseren wij dat. Wij doen er alles aan om mensen weer duurzaam te laten meedoen in de samenleving.''

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Deel dit bericht:  
28 may 2019