PWRI beste pensioenfonds door insluitingsbeleid!

PWRI beste pensioenfonds door insluitingsbeleid!

Gouden Pensioen Pro Award voor eigen vorm engagement. Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI) is 20 juni uitgroepen tot beste pensioenfonds 2019 vanwege zijn insluitingsbeleid. PWRI heeft een unieke manier ontwikkeld om via engagement te investeren in inclusiviteit. De jury van de PensioenPro Awards over PWRI: 'Geheel eigen vorm van engagement, waarbij specifiek wordt gekeken naar aspecten die van belang zijn voor de achterban van het pensioenfonds. De inclusiviteitsaanpak van PWRI is bijzonder en bewonderenswaardig: een ESG-oplossing in het directe belang van de deelnemers.'

Het insluitingsbeleid van PWRI

PWRI is het pensioenfonds voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds de invoering van de Participatiewet moeten werknemers met een arbeidsbeperking emplooi zoeken bij ‘gewone’ bedrijven, en kunnen zij niet meer instromen in de sociale werkvoorziening. PWRI wendt een deel van het vermogen aan om deze doelgroep een steuntje in de rug te geven op het gebied van werkgelegenheid.

Hoe?

PWRI heeft een apart mandaat in het leven geroepen om jaarlijks 100 miljoen euro in circa 50 beursgenoteerde ondernemingen te beleggen die aantoonbaar extra banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland. Als aandeelhouder gaat het fonds in gesprek met beursgenoteerde ondernemingen om ze te stimuleren hun inspanningen op het gebied van inclusiviteit aantoonbaar te maken door een trede te behalen op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO die zich richt op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Als de ondernemingen aantoonbaar blijven werken aan inclusiviteit, blijft PWRI aandeelhouder. Op www.pwri.nl/insluiting staat meer informatie, waaronder een lijst met gecertificeerde ondernemingen uit de portefeuille.

Kees Bethlehem, bestuursvoorzitter PWRI:

“Deze prijs is een aanmoediging om door te gaan. Ik hoop dat andere pensioenfondsen inspiratie putten uit hoe je als pensioenfonds invulling kunt geven aan de S van ESG. Wij staan open voor gedachtewisseling, en eventueel samenwerking, op dit gebied.”

Een praktijkvoorbeeld bij SAP

Peter Laghuwitz is manager Bid & Proposal Management EMEA North bij SAP. Peter wilde de werkdruk van zijn  team verlagen door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Zijn team had aanvankelijk enige aarzeling: ‘Ze waren op zich positief, maar tegelijkertijd bang dat “het rugzakje” het werk teveel in de weg zou staan en dat de begeleiding heel veel tijd in beslag zou nemen.’ Na vier maanden werken met de gekozen kandidaat (die om privacy-redenen niet bij naam genoemd wil worden) stelt Peter vast dat die aarzeling ongegrond was: ‘We zijn positief verrast door het werkethos, de betrokkenheid, de gretigheid en interessebreedte van onze nieuwe collega. Na een inwerkperiode maakt zij langzaam de stap naar de operatie. Het is mooi om te zien hoe het team de verantwoordelijkheid van de begeleiding oppakt, en anderzijds hoe een ervaren, kleurrijk mens een toegevoegde waarde levert aan zowel het Nederlandse als het Europese team.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Nadia Pattavina

+ 31 6 41 22 49 39

n.pattavina@bestuursbureaupwri.nl

Deel dit bericht:  
21 june 2019