Nogmaals Trede 3 voor Gemeente Twenterand 

Nogmaals Trede 3 voor Gemeente Twenterand 

In 2017 heeft Twenterand als eerste gemeente in de regio Twente het landelijke keurmerk voor sociaal ondernemen behaald. Onlangs vond de herkeuring plaats en bij gemeente Twenterand is men trots dat wederom trede 3 is behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit PSO keurmerk laat zien in welke mate een organisatie werkgelegenheid biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving.

Het stimuleren van inclusiviteit

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet gemeente Twenterand niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door van leveranciers en opdrachtnemers te verlangen dat zij net als gemeente Twenterand sociaal ondernemen. Gemeente Twenterand kiest er steeds meer bewuster voor producten of diensten in te kopen bij PSO-gecertificeerde organisaties. Wethouder Martha van Abbema: “Door meer organisaties op deze manier te stimuleren om socialer te gaan ondernemen, groeien we samen naar een inclusieve samenleving toe waarbij iedereen mee kan doen.”

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Twenterand heeft dus wederom de hoogste trede bereikt. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl kunt u inventariseren waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst kunt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aanvragen. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Deel dit bericht:  
8 july 2019