Keolis Nederland groeit door naar Trede 1 op de PSO-prestatieladder

Keolis Nederland groeit door naar Trede 1 op de PSO-prestatieladder

Keolis Nederland heeft per 1 mei 2019 Trede 1 behaald op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De PSO meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland, overhandigde op dinsdag 8 juli officieel het certificaat aan Richard Bruns, directeur Operations Keolis, in Deventer. Afgelopen december werd de PSO Aspirant-status al toegekend aan Keolis, en met het behalen van Trede 1 behoort Keolis nu tot de 35% best presterende bedrijven (binnen de grootteklasse) op het gebied van sociaal ondernemen.

Iedereen telt mee!

De gebruikelijke norm is om binnen twee jaar een trede door te groeien op de PSO. Deze stap kon Keolis binnen een half jaar al realiseren dankzij de invoering van een structureel beleid voor het creëren van werkgelegenheid voor de PSO-doelgroep. De organisatie werkt hierbij vanuit het motto: Iedereen telt mee! Peter Kroeze, HR manager van Keolis Nederland zegt over de certificering: “Wij zijn zeer trots op het feit dat wij in een korte periode van aspirant-status naar Trede 1 zijn gestegen op de PSO ladder. Het is het resultaat van onze gerichte ambitie om in al onze concessies bestaand werk en nieuw werk te creëren, waarvoor deze doelgroep in aanmerking komt.”

Socialer werkgeverschap

Het doel van de PSO is om (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet Keolis door hen werkplekken te bieden. Peter Kroeze, HR manager van Keolis Nederland licht toe: “Het keurmerk geeft aan dat Keolis het belangrijk vindt om mens en arbeid aandacht te geven, en dan met name de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel bieden wij 85 werknemers uit deze doelgroep een werkplek aan. Het is het resultaat van onze gerichte ambitie om in al onze concessies bestaand werk en nieuw werk te creëren, waarvoor deze doelgroep in aanmerking komt.”

Hoe sociaal onderneemt uw organisatie?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl  inventariseert u vrijblijvend waar uw organisatie staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
16 july 2019