Bramer Werkmaatschappijen komt binnen op Trede 2 van de PSO-prestatieladder

Bramer Werkmaatschappijen komt binnen op Trede 2 van de PSO-prestatieladder

Onlangs heeft Bramer Werkmaatschappijen het PSO Trede 2 certificaat in ontvangst mogen nemen. “Tevreden relaties, optimalisatie van rendement en medewerkers die met plezier werken”, dat zijn onder andere belangrijke pijlers bij Bramer Werkmaatschappijen. Daarnaast behoren ze nu ook tot de 25 % best presterende bedrijven in Nederland op het gebied van socialer ondernemen, en levert de organisatie op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.  

Het keurmerk voor sociaal ondernemerschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. 

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. 

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

Deel dit bericht:  
22 july 2019