Sociaal ondernemerschap officieel erkend voor WVS met het PSO-keurmerk

Sociaal ondernemerschap officieel erkend voor WVS met het PSO-keurmerk

Onlangs ontving WVS de hoogste Trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO); hét onafhankelijke keurmerk in Nederland dat duurzaam inclusief werkgeverschap meet. De organisatie zegt over het behalen van het certificaat: “Het is een mooie erkenning van waar we elke dag met elkaar zo hard aan werken!”

Instrument

Voor WVS groep is het niet meer dan logisch dat sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen het fundament van de organisatie is: “toch is het goed dat ook wij onze aanpak en meerwaarde blijven toetsen” , aldus het bedrijf. WVS wil de opdrachtgevers en klanten helder kunnen aantonen dat we mensen met een kwetsbare arbeidsposities in dienst nemen en duurzaam aan werk helpen. Het PSO-keurmerk is daarvoor een goed instrument.

Toetsing

Uit de onafhankelijke toetsing is gebleken dat WVS groep voldoet aan de hoogste landelijke eisen en zodoende niveau PSO-Trede 3 behaald heeft. Daar bovenop ontving de organisatie het PSO30+ certificaat, wat aantoont dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat bij de organisatie in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee sluit WVS aan bij de wens van publieke opdrachtgevers om opdrachten toe te kennen aan sociale ondernemingen aan de hand van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

Inclusieve samenleving

Deze resultaten worden niet alleen behaald door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door klanten en opdrachtgevers te stimuleren om sociaal in te kopen en te ondernemen. “Zo groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe en dat is uiteindelijk de allerbeste beloning!”

Hoe sociaal onderneemt uw organisatie?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
25 september 2019