Inhetgroen: nogmaals de hoogste Trede op de PSO-prestatieladder

Inhetgroen: nogmaals de hoogste Trede op de PSO-prestatieladder

Inhetgroen uit Baak heeft wederom het PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Inhetgroen voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee levert Inhetgroen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Kleurrijk tuinteam

Inhetgroen is niet zomaar een tuinteam. Het team is kleurrijk in alle opzichten. Inhetgroen voelt zich maatschappelijk betrokken en is daarom trots op het grote aantal collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt die volwaardig meedraaien in een team. Door te kiezen voor Inhetgroen draagt u ook een steentje bij aan een socialere maatschappij waarin plek is voor iedereen. Inhetgroen laat zo dus niet alleen een tuin tot bloei komen maar ook de mensen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
2 october 2019