PSO Trede 3 en het 30+ certificaat voor Stichting Buurt beheer en ontwikkeling Zeeheldenkwartier

PSO Trede 3 en het 30+ certificaat voor Stichting Buurt beheer en ontwikkeling Zeeheldenkwartier

Stichting Buurt beheer en ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ) heeft PSO Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald. Dat betekent dat BBOZ voldoet aan de eisen van PSO Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat BBOZ op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Over de organisatie

Stichting BBOZ combineert als sociale onderneming het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het verrichten van werkzaamheden ter verbetering van (wijk)leefbaarheid. Bij BBOZ is socialer ondernemen een kernonderdeel van de bedrijfsvoering: "Daar zijn we trots op en dat dragen we uit, allemaal."

De PSO als meetinstrument & keurmerk

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, objectief meet en erkent. Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). De MijnPSO aanvraagportal kan dan ook vrijblijvend gebruikt worden als meet- & registratie instrument.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Deel dit bericht:  
16 october 2019