Woonstichting Tiwos groeit door naar hoogste PSO-Trede

Woonstichting Tiwos groeit door naar hoogste PSO-Trede

Op 1 oktober 2019 heeft de Tilburgse woonstichting Tiwos Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit een onafhankelijke toetsing door certificerende instelling DEKRA blijkt dat Tiwos aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan andere organisaties van dezelfde grootteklasse. Zo behoort Tiwos nu officieel tot de 10% best presterende organisaties op dit gebied.

Kansen op de arbeidsmarkt

‘Van oudsher ondernemen wij sociaal’, zegt Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij Tiwos. ‘Dit doen we omdat we vinden dat iedereen kansen moet krijgen om mee te doen en vooruit te komen, ook op de arbeidsmarkt. We hebben daar als werkgever een verantwoordelijkheid in. Onze ervaring is dat als je mensen kansen geeft en gelooft dat iedereen talenten heeft, iedereen succesvol kan zijn.’

Social return-afspraken

Tiwos faciliteert niet alleen werkplekken binnen de eigen organisatie, maar vraagt dit ook van opdrachtnemers door het maken van Social return-afspraken. ‘We vragen bijvoorbeeld van leveranciers dat ze een deel van de opdracht die ze voor Tiwos uitvoeren gebruiken om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen’ legt Marinus uit. ‘Zo groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Het personeelsbestand moet een afspiegeling worden van de samenleving.’

Doorgroeien op de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Het sociaal ondernemerschap van Tiwos wordt al sinds 2013 erkend middels het PSO-Certificaat. Dit jaar is Tiwos niet alleen voor de vierde keer officieel gecertificeerd, maar toont de organisatie aan dat groei op de PSO-Prestatieladder zowel haalbaar als belonend is: ten opzichte van slechts twee jaar geleden is Tiwos namelijk een Trede geklommen.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Foto (boven): Tiwos-medewerker Facilitaire Diensten op de werkvloer.

Deel dit bericht:  
28 november 2019