Werkend aan de toekomst van Nederland: Trede 3 voor Twente Milieu N.V.

Werkend aan de toekomst van Nederland: Trede 3 voor Twente Milieu N.V.

Op 1 oktober 2019 heeft Twente Milieu N.V. het certificaat voor de derde en tevens hoogste Trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst mogen nemen. De organisatie, met meer dan 350 personen in dienst, toont hiermee aan tot de koplopers te behoren op het gebied van inclusief- en sociaal werkgeverschap. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans heeft om toe te treden tot de arbeidsmarkt en te werken aan hun eigen toekomst en de toekomst van Nederland’, legt P&O adviseur Marlou Jabobs uit.

Werken aan de toekomst van Nederland

Twente Milieu is dagelijks zichtbaar en herkenbaar actief in de regio Twente, waar de organisatie zich inzet voor het optimaliseren van de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners. ‘De slogan “schoon, gezond en fris” krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten’, legt P&O adviseur Marlou Jacobs uit. ‘We ontzorgen op het gebied van afval en voeren veel taken uit in het beheer van de openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling van vragen/klachten en de inzet van communicatie en educatie. Daarnaast geven we advies over gemeentelijk beleid en leveren we een bijdrage aan het milieubewustzijn en de duurzaamheidsdoelstellingen in de regio’, aldus Jacobs.

Maatschappelijk ondernemen is een pilaar binnen de organisatie van Twente Milieu. ‘Wij zetten ons dagelijks in voor de maatschappij’, zegt Jacobs. ‘Het is niet alleen het ontzorgen op het gebied van afval en het uitvoeren van taken in het beheer van de openbare ruimte, maar wij zetten ons ook in om een sociaal-maatschappelijke bijdrage te leveren door duurzame plekken aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans heeft om toe te treden tot de arbeidsmarkt en te werken aan hun eigen toekomst en de toekomst van Nederland. Wij bieden daarom hulp om hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt’, aldus Jacobs. 

Met de PSO-certificering hoopt Twente Milieu middels de ketenstimulering andere organisaties aan te moedigen om ook socialer te ondernemen. ‘Het aanvragen van een PSO-certificaat heeft ook als voordeel dat andere PSO-organisaties kunnen zien dat wij PSO-gecertificeerd zijn. Dit bevordert de samenwerking van de PSO-organisaties. Samen kunnen wij nog meer inspanningen verrichten om de arbeidsparticipatie van de kwetsbare groepen te vergroten’, aldus Jacobs.

Scoren op de PSO-Prestatieladder

Twente Milieu heeft zich gedurende de afgelopen jaren bewust ingezet om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. ‘Gezien onze aandelen volledig in de handen zijn van de acht Twentse gemeenten, hebben wij een directe ingang bij hun om plekken aan te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, legt Jacobs uit. ‘Wij werken niet alleen samen met de gemeenten om de arbeidsparticipatie van deze groep te vergroten, maar ook bijvoorbeeld met de SWB (Start Werk & Blijf veilig, red.). Daarnaast hebben wij in 2017 een eigen leerwerkbedrijf opgericht, genaamd Startpunt. Met Startpunt bieden wij een jaar lang werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gecombineerd met een mbo-opleiding. Na een jaar stopt het leerwerktraject en beschikken zij over een mbo-diploma op niveau 1, waarmee ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Aan het einde van het leerwerktraject worden zij ook door ons begeleid in het vinden van werk bij een andere werkgever.’

De derde Trede is de hoogst haalbare op de PSO-Prestatieladder, en Twente Milieu heeft als doel deze positie te behouden. ‘Het is ons doel om minimaal dit niveau te behouden en om nog meer inspanningen te verrichten om de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dit zijn bij voorbaat doelen die wij aan onszelf koppelen als sociale werkgever’, aldus Jacobs. Het certificaat voor Twente Milieu zal tot oktober 2021 geldig zijn. 

Uw organisatie en de PSO

Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten. 

Deel dit bericht:  
2 december 2019