Hoogst haalbare PSO-erkenning voor Groenperspectief B.V.

Hoogst haalbare PSO-erkenning voor Groenperspectief B.V.

Het Haagse groenvoorzieningsbedrijf Groenperspectief B.V. is sinds 1 augustus 2019 in het bezit van de PSO Trede 3 | 30+ certificering. Op deze manier toont het bedrijf aan tot de absolute koplopers te behoren op het gebied van sociaal ondernemen in Nederland. ‘De uitdaging is om onze mensen naar een hoger plan te krijgen’, betuigt medewerker Niels Nagtegaal.

Vertrouwen om te groeien

Sociaal- en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat binnen de bedrijfsvorming van Groenperspectief centraal. Zo wordt het vakmanschap binnen de groenvoorzieningsbranche gecombineerd met de sociaal-maatschappelijke belangen van een re-integratieprogramma. Werknemers worden bij Groenperspectief binnen de eigen organisatie geschoold en doorontwikkeld.

‘[Onze medewerkers] komen van ver, maar Groenperspectief geeft ze het vertrouwen om te groeien. Het is mooi om te zien dat ze al snel met plezier naar werk komen’, zegt meewerkend voorman Carl Egbers.

‘De uitdaging is om onze mensen naar een hoger plan te krijgen, daar haal ik plezier uit’, zegt uitvoerder Niels Nagtegaal. ‘Ik ben heel positief over Groenperspectief. Je wordt goed begeleid en krijgt een interne opleiding. Het bedrijf geeft volop kansen aan mensen die dat nodig hebben.’

Groenperspectief heeft middels een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door TÜV Rheinland Nederland, aangetoond zich op een zowel kwalitatieve- als kwantitatieve wijze sterk te maken voor een inclusievere arbeidsmarkt. Door haar hoge prestaties op het gebied van sociaal ondernemerschap is Groenperspectief nu in het bezit van de hoogst haalbare erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Over de PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Via deze benadering kunnen organisaties doorgroeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

De PSO Trede 3 | 30+ certificering

Trede 3 | 30+ is de hoogst haalbare erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met deze certificering toont Groenperspectief niet alleen aan tot de 10% best presterende bedrijven te behoren, maar ook dat minimaal 30% van haar personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
2 december 2019