Wederom hoogste PSO-erkenning voor De Eijk Duurzaam Werk

Wederom hoogste PSO-erkenning voor De Eijk Duurzaam Werk

Het stedelijk onderhoudsbedrijf De Eijk Duurzaam Werk is wederom beloond met de hoogst haalbare erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zo heeft het bedrijf uit Almere niet alleen opnieuw het certificaat voor de derde en hoogste Trede behaald, maar heeft het ook aangetoond wederom aan de norm voor de 30+-certificering te voldoen.

Social Firm

De Eijk Duurzaam Werk BV biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen vanuit een beschermde werksituatie in de groene buitenruimte. Het bedrijf, met meer dan twintig personen in dienst, neemt deel aan werktrajecten van Stichting Social Firm om op een proactieve manier werkgelegenheid te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Eijk Duurzaam werk vervult hiermee haar ambitie om een steentje bij te dragen aan het creëren van een inclusievere arbeidsmarkt en -samenleving.

'De Eijk Duurzaam Werk BV biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan zich te ontwikkelen en te bekwamen op het gebied van groenvoorziening en het arbeidsproces in het algemeen', zegt hoofd P&O Wim Lassche. 'Dit doen we in een gezonde  “commerciële” omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met beperkingen maar waar belangrijker het “menselijke” potentieel wordt aangemoedigd en gestimuleerd, met als uiteindelijk doel een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Of dat nu binnen of buiten De Eijk Duurzaam Werk BV plaatsvindt is van ondergeschikt belang.' 

'In 2008 heeft De Eijk Duurzaam Werk BV al "het licht gezien"', zegt Lassche. 'In een unieke constructie zijn destijds sw-medewerkers in dienst gekomen in plaats van inhuur- of detacheringswerknemers. In de jaren daarna is deze constructie uitgebouwd en heeft zich succesvol getoond. Het belang van het certificaat is dat we hiermee naar opdrachtgevers duidelijk en onafhankelijk kunnen aantonen dat we een serieuze partner zijn als het gaat om maatschappelijk betrokken ondernemen en structureel inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt', aldus Lassche.

Door het behalen van PSO Trede 3 | 30+-certificering maakt De Eijk Duurzaam Werk aantoonbaar haar sociaal-maatschappelijke doelstelling op een kwalitatief goede en tevens duurzame wijze te realiseren. 'We hebben al de hoogste stap van de prestatieladder bereikt, maar zullen ons blijvend inzetten voor mensen tot afstand in de arbeidsmarkt, om deze mensen met overtuiging in te blijven zetten in onze werkzaamheden in de groene buitenruimte', beaamt Lassche.

Inclusief werkgeverschap

Het doel van de PSO is om meer personen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties niet alleen door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door andere leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Zo kiezen ze er middels de ketenstimulering bewust voor om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat is een extra uitlezing en certificering voor Trede 3-gecertificeerde organisaties. Het certificaat sluit aan bij artikel 2.82 uit de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. Dit wetsartikel maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten expliciet te besteden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze normen voldoen.

Weten hoe hoog uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten. 

Deel dit bericht:  
10 december 2019