Steeds groter deel van het Nederlandse bedrijfsleven omarmt sociaal inkopen gericht op arbeidsparticipatie: PSO-gecertificeerde organisaties hebben nu al voor 430 miljoen euro bij elkaar ingekocht.

Steeds groter deel van het Nederlandse bedrijfsleven omarmt sociaal inkopen gericht op arbeidsparticipatie: PSO-gecertificeerde organisaties hebben nu al voor 430 miljoen euro bij elkaar ingekocht.

Afgelopen twee jaar is er voor €430 miljoen euro aan producten en diensten bij elkaar ingekocht door PSO gecertificeerde organisaties. Dit inkoopvolume groeit snel en draagt bij aan de olievlekwerking die uitgaat van de PSO-methode. Dit inkoopvolume is het resultaat van de gegevens na audit, waarbij de inkoop door publieke opdrachtgevers (social return) bij PSO gecertificeerde organisaties buiten beschouwing is gehouden*. Het beschikken over een geldig PSO-certificaat wordt steeds meer een ‘Unique Selling Point’ bij het behouden en verkrijgen van nieuwe opdrachten binnen het bedrijfsleven. Het sterk toenemende sociale inkoopvolume is een bewijs dat sociaal ondernemerschap gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen bewust gestimuleerd en omarmt wordt door het Nederlandse bedrijfsleven! Groeit u mee?

Sociale inkoop gericht op arbeidsparticipatie, als onderdeel van de PSO-methode

Socialer inkopen gericht op arbeidsparticipatie draagt bij aan de uiteindelijke PSO-score. De PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk, dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. De inkoop bij PSO-gecertificeerde organisaties onderling maakt ook onderdeel uit van de PSO-methode, maar is geen verplicht onderdeel voor het behalen van een PSO-certificaat. Per PSO-gecertificeerde organisatie wordt de inkoop getoetst, geregistreerd, en bijgehouden.

Berekening inkoopvolume

Het genoemde totale inkoopvolume van 430 miljoen euro omvangt wat door- en bij PSO-gecertificeerde organisaties is ingekocht, op basis van de onafhankelijk getoetste gegevens van gecertificeerde organisaties na de PSO-audit. In werkelijkheid is dit bedrag groter, omdat de inkoop door organisaties die zelf (nog) geen PSO-certificaat hebben en/of organisaties die de inkoop nog niet hebben geïnventariseerd buiten dit beeld worden gehouden. en PSO-certificering maakt inzichtelijk dat een bedrijf, naast winst, ook maatschappelijke waarde nastreeft.

De PSO certificering wordt steeds vaker erkend als één van de onderscheidende waarden bij inkoop. Er zijn steeds meer maatschappelijke inkopers een PSO-certificering als voorwaarde stellen bij een aanbesteding. Het aantal bedrijven dat daardoor een PSO-certificering overweegt zal hierdoor toenemen. Zo past de PSO en haar keten in de huidige participatiesamenleving - een samenleving waarin aan ondernemingen in toenemende mate de vraag gesteld zal worden: hoe creëert jouw organisatie maatschappelijke waarde?’

Strikt schemabeheer en toetsing

Aangezien de PSO wordt toegepast bij diverse overheidsopdrachten is het instrument juridisch onderbouwd en kent het strikte en objectieve criteria. Mede door de bijbehorende onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is de PSO een zogenaamd rule-based instrument. De volledige PSO-norm staat omschreven in de PSO-handleiding van TNO. Deze norm is o.a. gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO  en diverse relevante wet- en regelgeving. De PSO wordt, in nauwe samenwerking met diverse gremia, constant doorontwikkeld onder regie van TNO. 

Groeit u mee?

Wilt uw organisatie op een kwalitatief sterke wijze bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt en tegelijkertijd meegroeien met de PSO-keten? Vertel uw klanten (- in spe) dan dat u PSO-gecertificeerd bent, en dat ook zij kunnen groeien op de PSO-prestatieladder wanneer zij bij uw organisatie producten of diensten inkopen. Ook inkoop bij SW-bedrijven draagt bij aan de groei op de PSO-prestatieladder.


*tenzij een overheidsorgaan PSO-gecertificeerd is en een indirecte bijdrage heeft opgegeven.

 

Deel dit bericht:  
6 january 2020