Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg groeit door naar PSO-trede 2

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg groeit door naar PSO-trede 2

De Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg is gegroeid op de PSO-prestatieladder en is sinds kort in het bezit van het certificaat voor PSO-trede 2. De zorgorganisatie van de internationaal bekende, Christelijke beweging toont hier mee aan niet alleen extern, maar ook intern een groot sociaalmaatschappelijk oogmerk te hebben.

Een groot sociaalmaatschappelijk hart

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is al sinds 2015 erkend als sociale onderneming volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De organisatie, die op de meest recente PSO-peildatum bijna 7.000 personen in dienst had, heeft onlangs aantoonbaar gemaakt haar bijdrage te hebben verhoogd, en is sinds kort in het bezit van het certificaat voor PSO-trede 2. Hiermee toont ze aan tot de 25% best presterende organisaties te behoren op het gebied van sociaal ondernemerschap volgens de PSO-norm.

De Stichting Leger des Heils is een bekende, internationale beweging behorend tot de universele christelijke kerk. Gestimuleerd door het christelijke geloof verleent het Leger des Heils zonder discriminatie zowel materiële als immateriële hulp aan mensen die hier behoefte aan hebben.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is de Nederlandse zorgorganisatie van het Leger des Heils die beschikt over meer dan 250 vestigingen. Deze instantie voorziet zowel jongeren als ouderen van (geestelijke) gezondheidszorg, en is tevens actief in de verslavingszorg en -preventie. Ook de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is in de PSO-beoordeling als onderliggende entiteit meegenomen.

Door het behalen van het PSO-keurmerk toont de stichting aan niet alleen extern, maar ook binnen haar eigen bedrijfsvorming een groot sociaalmaatschappelijk oogmerk te hebben.

Samen socialer ondernemen

De PSO is een door TNO ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat sociaal ondernemerschap op bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

PSO-gecertificeerde organisaties hebben via een onafhankelijke toetsing aan kunnen tonen tot de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen van de PSO te voldoen. Zo is de PSO zowel een meetinstrument als kwaliteitskeurmerk.

De PSO-Prestatieladder kent vier niveaus (aspirant-status en trede 1 tot en met 3), en stimuleert PSO-gecertificeerde organisaties via deze trede-benadering zich te blijven ontwikkelen door groei op de prestatieladder mogelijk te maken.

Meer weten over de PSO? Op onze website staat een leuke infomercial, die de werking van de PSO in slechts twee minuten uitlegt. Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten!

Foto: Leger des Heils

Deel dit bericht:  
15 january 2020