Werkvoorzieningsschap Tomingroep viert hoogst haalbare PSO-certificering

Werkvoorzieningsschap Tomingroep viert hoogst haalbare PSO-certificering

Onlangs ontving het werkvoorzieningsschap Tomingroep de hoogst haalbare PSO-uitlezing: het certificaat voor Trede 3 én 30+. Tijdens een feestelijke uitreiking op het hoofdkantoor in Hilversum overhandigde PSO-bestuurder Yuri Starrenburg het certificaat aan vice-voorzitter bestuur Rosalie van Rijn en algemeen directeur Ivo Korte.

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Tomingroep zorgt al langer dan negentig jaar voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio’s Gooi, Vecht, en Almere. Dit doet Tomingroep met verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder groenvoorziening, schoonmaak, metaalbewerking, montage, catering, verpakken, en kringloopwinkels. Daarnaast werken medewerkers, gedetacheerd via Tomingroep, bij diverse werkgevers in de regio. Momenteel heeft Tomingroep ruim 1600 medewerkers in dienst, van wie wel ongeveer 70% voorafgaand aan de indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt had.

Streven naar een inclusievere arbeidsmarkt

Met het behalen van het hoogst haalbare PSO-certificaat maakt Tomingroep deze prestatie objectief zichtbaar. ‘Het PSO-certificaat is belangrijk omdat we naar buiten toe willen laten zien dat sociaal ondernemen wat ons betreft de norm is, en dat we ons daar graag op laten toetsen’, vertelt KAM Manager Ellen Blok. ‘We doen dan ook bij voorkeur zaken met opdrachtgevers en leveranciers die zelf ook socialer willen ondernemen. Het PSO 30+ keurmerk geeft publieke opdrachtgevers bovendien de zekerheid dat we voldoen aan de criteria voor voorbehouden opdrachten.’

‘Tomingroep streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt die een volwaardige plek biedt aan ieder mens met zijn of haar talent’, vervolgt Blok. ‘Daar willen we duurzaam aan bijdragen. Het is dus zeker onze ambitie om onze positie op de prestatieladder te behouden en over twee jaar opnieuw het certificaat aan te vragen.’

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is een met TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat sociaal ondernemerschap op  bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

De PSO-Prestatieladder kent vier niveaus (Aspirant-status en Trede 1 tot en met 3) en geeft een beeld van de bijdrage die een organisatie levert aan de werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De initiatiefnemers van PSO riepen het keurmerk in het leven om bedrijven te stimuleren socialer te ondernemen.

Via de ketenstimulering die mogelijk wordt gemaakt door de werking van de PSO ondernemen steeds meer organisaties socialer. Omdat inkoop bij andere PSO- gecertificeerde organisaties meetelt als indirecte bijdrage, stimuleren ondernemingen elkaar onderling om de werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het verwerkelijken van hun sociaalmaatschappelijke ambities kunnen organisaties op deze manier ook hun concurrentiepositie binnen de branche optimaliseren. De PSO-keten blijft groeien: onlangs werd bekend dat het inkoopvolume van de afgelopen twee jaar wel €430 miljoen euro bedraagt.

Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten!

 Foto: Rosalie van Rijn, vice-voorzitter bestuur Tomingroep, en Ivo Korte, algemeen directeur Tomingroep, krijgen het certificaat overhandigd door Yuri Starrenburg, bestuurder van PSO-Nederland.

Deel dit bericht:  
27 january 2020